X
Zoptymalizowany dla   (✓) Smartphone   (✓) Tablet   (✓) Computer |

pl.gegensatz-von.com »Internetowa baza danych duża antonim«